Τέλη κυκλοφορίας 2014

Τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Ι.Χ. & μοτοσικλετών έτους 2014

Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 καθώς και για δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους:

Κυβισμός

Τέλη κυκλοφορίας 2014

από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε.

22 €

από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε.

55 €

από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε.

120 €

από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε.

135 €

από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε.

240 €

από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε.

265 €

από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε.

300 €

από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε.

660 €

από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε.

880 €

από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε.

1100 €

από 4001 κ.ε. και άνω

1320 €

Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: 

Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ./χλμ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμ. εκπομπών σε €

0 – 100 (γρ./χλμ.)

0 €

101 – 120 (γρ./χλμ.)

0,90 €

121 – 140 (γρ./χλμ.)

1,10 €

141 – 160 (γρ./χλμ.)

1,70 €

161 – 180 (γρ./χλμ.)

2,25 €

181 – 200 (γρ./χλμ.)

2,55 €

201 – 250 (γρ./χλμ.)

2,80 €

Άνω των 251 (γρ./χλμ.)

3,40 €

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος.

Τις βρίσκετε στις νέες άδειες κυκλοφορίας κωδικός (V.7) η τιμή αφορά CO2 (g/Km).