ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Για την ασφάλειά σας πρέπει να μεταφέρετε στο όχημά σας μερικά χρήσιμα αντικείμενα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Υποχρεωτικά από τον Κ.Ο.Κ. 

  

  • Ένα προειδοποιητικό τρίγωνο. 
  • Ένα φαρμακείο αυτοκινήτου. 
  • Έναν πυροσβεστήρα. 

Προαιρετικά αλλά αναγκαία. 

  • Μια μικρή εργαλειοθήκη (κατσαβίδι, πένσα, μονωτική ταινία, ηλεκτρικό καλώδιο, σπάγκος – σκοινί, σφουγγάρια κλπ.) για να κάνετε μικροεπισκευές. 
  • Ένας φακός τσέπης για να φωτίζετε ή να στέλνετε σήματα τη νύκτα. 
  • Μια κουβέρτα για περίπτωση βλάβης με κρύο καιρό. 
  • Οδικοί χάρτες και ένας τουριστικός οδηγός για τη διαδρομή σας και τα στάδιά της.