Πρακτική

Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται με καινούργια εκπαιδευτικά οχήματα σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας. 

Η εκπαίδευση γίνεται  και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας  χρησιμοποιώντας τις λωρίδες επιταχύνσεως και επιβραδύνσεως, προκειμένου να ανταποκριθούν οι υποψήφιοι οδηγοί στις υψηλές απαιτήσεις των σημερινών κανόνων οδήγησης και οδικής συμπεριφοράς.

               Τα  πρακτικά  μαθήματα  του  αυτοκινήτου  γίνονται  με   καινούργιο   GOLF 5 TDI  πετρέλαιο , 1900 κυβικών, κλιματιζόμενο με όλα τα Extras,  έτσι ώστε να εξασφαλίζονται  άριστες  συνθήκες  εκπαίδευσης.

Τα πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας γίνονται με μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού για την κατηγορία Α1(μικρό),

  

και μεγάλου κυβισμού για την  κατηγορία Α (μεγάλο).