Εκπαίδευση

ΓΕΝΙΚΑ

 Για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να πετύχει, τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική εξέταση οδήγησης.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ

Ο υποψήφιος οδηγός αυτοκινήτου, προτού λάβει μέρος στην πρακτική εξέταση, είναι υποχρεωμένος να υποστεί τις θεωρητικές εξετάσεις.

Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν δώσει το πολύ μία λανθασμένη απάντηση. Σε διαφορετική περίπτωση ( δύο ή περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις ) απορρίπτεται και επανεξετάζεται. Η επιτυχία στη θεωρητική εξέταση είναι προϋπόθεση για την  εξέταση στην πρακτική οδήγηση.

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η διάρκεια της πρακτικής οδήγησης είναι τουλάχιστον 25 λεπτά της ώρας.

Οι δοκιμασίες που πρέπει να υποστεί ο υποψήφιος έχουν ταξινομηθεί σε τρείς ομάδες.

 Η ομάδα Α περιλαμβάνει δοκιμασίες προετοιμασίας, προφυλάξεις εν στάση και ειδικές δοκιμασίες.

Η ομάδα Β και Γ περιλαμβάνουν την εξέταση του οδηγού στην πορεία και στην ικανότητά του να οδηγεί σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Θεωρείται ότι πέτυχε, εάν:

 • Επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της ομάδας Α
 • Δεν υποπέσει σε κανένα από τα σοβαρά σφάλματα της ομάδας Β
 • Δεν υποπέσει σε δύο σφάλματα της ίδιας δοκιμασίας της ομάδας Γ

ΟΜΑΔΑ  Α

 • Έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσει: λάστιχα, φώτα, τιμόνι, φρένα, δείκτες πορείας,σωστή ρύθμιση της θέσης, σωστή ρύθμιση των καθρεπτών, έλεγχος εάν είναι κλειστές οι πόρτες, ζώνη ασφαλείας για τον ίδιο και τους επιβαίνοντες.
 • Σωστή εκκίνηση
 • Ξεκίνημα σε ανήφορο με κλίση 10%
 • Επί τόπου στροφή ( Αναστροφή ): η δοκιμασία γίνετε σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Ο υποψήφιος πρέπει με τρεις κινήσεις ( μπροστά, πίσω, μπροστά ) να πραγματοποιήσει την επί τόπου στροφή, χωρίς οι τροχοί να ανέβουν το πεζοδρόμιο.
 • Οπισθοπορεία με στροφή ( Γωνία ): το όχημα είναι σταθμευμένο στο δεξιό μέρος του δρόμου. Στη συνέχεια ο υποψήφιος οδηγός κινεί το όχημα προς τα πίσω, στρίβοντας το έτσι, ώστε να εισέλθει στον κάθετο δρόμο.  Δεν πρέπει να ακουμπήσει κανένας τροχός στο πεζοδρόμιο, δεν επιτρέπετε να σταματήσει πάνω από δύο φορές χωρίς λόγο.
 • Στάθμευση δεξιά ή αριστερά: ο υποψήφιος φέρνει το όχημα δίπλα σε ένα άλλο όχημα, με όπισθεν και με τέσσερις κινήσεις το πολύ, παρκάρει το όχημα δίπλα στο κράσπεδο.  Δεν πρέπει να κάνει πάνω από τέσσερις κινήσεις, ούτε να ανέβει το πεζοδρόμιο. Η απόσταση από το κράσπεδο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 35 εκατοστών.
 • Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα: ο υποψήφιος αφού λάβει εντολή από τους εξεταστές να σταματήσει δεξιά και να κατέβει, θα πρέπει να σβήσει τον κινητήρα, να τραβήξει χειρόφρενο, να βάλει πρώτη ταχύτητα και να βγει από το όχημα ελέγχοντας την κυκλοφορία δίπλα και πίσω του, πριν ανοίξει την πόρτα.

ΟΜΑΔΑ  Β  Πορεία ( σοβαρά σφάλματα )

 • Παραβίαση σηματοδότη ή μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.
 • Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ( επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση προσπεράσματος προπορευμένου ή σταθμευμένου οχήματος ).
 • Άνοδος στο πεζοδρόμιο ή στις διαχωριστικές νησίδες.
 • Πρόκληση ατυχήματος
 • Παραβίαση προτεραιότητας

 ΟΜΑΔΑ  Γ  Πορεία

 •  Φρενάρισμα σε διάφορες ταχύτητες
 • Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας
 • Σωστή θέση στο οδόστρωμα
 • Σωστή χρήση δεικτών κατεύθυνσης
 • Σωστή συμπεριφορά προς τους άλλους χρήστες του δρόμου
 • Σωστή αλλαγή ταχυτήτων
 • Σωστή τήρηση αποστάσεων από άλλα οχήματα
 • Τήρηση κανόνων Κ.Ο.Κ.