Διεθνής Άδεια οδήγησης – International driving licence

Αν πρέπει να οδηγήσετε στο εξωτερικό

Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε χώρες άλλων ηπείρων, δεν ισχύει η Ελληνική (Ευρωπαϊκών κοινοτήτων) άδεια οδήγησης οπότε χρειάζεστε την διεθνή άδεια οδήγησης για να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας ή κάποιο ενοικιαζόμενο.
Η διεθνής άδεια οδήγησης χορηγείται αυθημερόν απο τα κατά τόπους γραφεία της ΕΛΠΑ όπου πρέπει να προσκομίσετε την Ελληνική άδεια οδήγησης (ανανεωμένη αν χρειάζεται) και μια πρόσφατη φωτογραφία. Η διεθνής άδεια οδήγησης έχει μονοετή ή τριετή ισχύ.

Αρμόδια Υπηρεσία:    Η ΕΛΠΑ απο τα κατά τόπους γραφεία της.

Προϋποθέσεις:   Ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης (Ελληνική).

Δικαιολογητικά:

  • Η πρωτότυπη και ισχύουσα Ελληνική άδεια οδήγησης.
  • Το διαβατήριο ή νέου τύπου Αστυνομική ταυτότητα.
  • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.

Το κόστος για την έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης μονοετούς ισχύος είναι 45 € και τριετούς ισχύος 85 €.