Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας (κατηγορίας Α2 έως 400cc και 35 kw).

A1stadiakiΑρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ (από 19/01/2013)

Δικαιολογητικά:

Προϋπόθεση τουλάχιστον 20 ετών

Α΄  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Χωρίς δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου ή Α1

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ )
 • Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (2 για Ιατρούς και 2 για το φάκελο.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα.
 • 21 μαθήματα θεωρίας κατηγορίας Β
 • 10 μαθήματα θεωρίας κατηγορίας Α
 • 14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης

Β΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Με δίπλωμα αυτοκινήτου

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ )
 • 2 φωτογραφίες για τον φάκελο.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα.
 • 10 μαθήματα θεωρίας κατηγορίας Α.
 • 14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης.

Γ΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Με δίπλωμα μοτοποδηλάτου ή Α1

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ )
 • 2 φωτογραφίες για τον φάκελο.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα.
 • 2 μαθήματα θεωρίας κατηγορίας Α (δεν απαιτείτε να εξεταστείτε στη θεωρία).
 • 7 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης