Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας (κατηγορία Α)

Αρμόδια Υπηρεσία: 
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ (από 19/01/2013)
Δικαιολογητικά:
Προϋπόθεση τουλάχιστον 24 ετών (22 ετών αν έχεις  2 χρόνια το Α2).
Α΄  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Χωρίς δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου ή Α1 ή Α2
 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ )
 • Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (2 για Ιατρούς και 2 για το φάκελο.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα.
 • 21 μαθήματα θεωρίας κατηγορίας Β
 • 10 μαθήματα θεωρίας κατηγορίας Α
 • 14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης
Β΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Με δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ )
 • 2 φωτογραφίες για τον φάκελο.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα.
 • 10 μαθήματα θεωρίας κατηγορίας Α.
 • 14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης.
 Γ΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Με δίπλωμα μοτοποδηλάτου ή Α1 ή Α2
 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ )
 • 2 φωτογραφίες για τον φάκελο.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα.
 • 2 μαθήματα θεωρίας κατηγορίας Α (δεν απαιτείτε να εξεταστείτε στη θεωρία).
 • 7 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης