Σχολή Οδηγών

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

ΓΕΝΙΚΑ  Για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να πετύχει, τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική εξέταση οδήγησης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ Ο υποψήφιος οδηγός αυτοκινήτου, προτού λάβει μέρος στην πρακτική εξέταση, είναι υποχρεωμένος να υποστεί τις θεωρητικές εξετάσεις. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν δώσει το πολύ μία λανθασμένη απάντηση. Σε διαφορετική περίπτωση […]

Πρακτική

Πρακτική

Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται με καινούργια εκπαιδευτικά οχήματα σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας.  Η εκπαίδευση γίνεται  και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας  χρησιμοποιώντας τις λωρίδες επιταχύνσεως και επιβραδύνσεως, προκειμένου να ανταποκριθούν οι υποψήφιοι οδηγοί στις υψηλές απαιτήσεις των σημερινών κανόνων οδήγησης και οδικής συμπεριφοράς.                Τα  πρακτικά  μαθήματα  του  αυτοκινήτου  γίνονται  […]

Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας (κατηγορίας  Α2 έως 400cc και 35 kw).

Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας (κατηγορίας Α2 έως 400cc και 35 kw).

Αρμόδια Υπηρεσία: Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ (από 19/01/2013) Δικαιολογητικά: Προϋπόθεση τουλάχιστον 20 ετών Α΄  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Χωρίς δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου ή Α1 Αίτηση του ενδιαφερομένου. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ ) Τέσσερις (4) πρόσφατες […]

Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας (κατηγορία Α)

Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας (κατηγορία Α)

Αρμόδια Υπηρεσία:  Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ (από 19/01/2013) Δικαιολογητικά: Προϋπόθεση τουλάχιστον 24 ετών (22 ετών αν έχεις  2 χρόνια το Α2). Α΄  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Χωρίς δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου ή Α1 ή Α2 Αίτηση του ενδιαφερομένου. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής […]

Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου (κατηγορία Β έως 9 θέσεις & φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος)

Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου (κατηγορία Β έως 9 θέσεις & φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος)

 Αρμόδια Υπηρεσία:  Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ (από 19/01/2013)  Δικαιολογητικά: Προϋπόθεση τουλάχιστον 18 ετών  Α΄  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Χωρίς δίπλωμα μοτοποδηλάτου ή Α1  Αίτηση του ενδιαφερομένου. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ ) Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (2 […]

Άδεια Οδήγησης Φορτηγού (κατηγορία Γ )

Αρμόδια Υπηρεσία: Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Προϋποθέσεις: Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο. Να είναι κάτοχος Β’ κατηγορίας άδειας οδήγησης τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο αιτών […]

Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου (κατηγορία Δ )

Αρμόδια Υπηρεσία: Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Προϋποθέσεις: Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος, συμπληρωμένο. Να είναι κάτοχος Β’ κατηγορίας άδειας οδήγησης τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο αιτών […]

Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού (κατηγορία Γ+Ε συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

Αρμόδια Υπηρεσία: Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Προϋποθέσεις: Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο. Να είναι κάτοχος Γ’ κατηγορίας άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν […]