Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

ΓΕΝΙΚΑ  Για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να πετύχει, τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική εξέταση οδήγησης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ Ο υποψήφιος οδηγός αυτοκινήτου, προτού λάβει μέρος στην πρακτική εξέταση, είναι υποχρεωμένος να υποστεί τις θεωρητικές εξετάσεις. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν δώσει το πολύ μία λανθασμένη απάντηση. Σε διαφορετική περίπτωση […]

Πρακτική

Πρακτική

Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται με καινούργια εκπαιδευτικά οχήματα σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας.  Η εκπαίδευση γίνεται  και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας  χρησιμοποιώντας τις λωρίδες επιταχύνσεως και επιβραδύνσεως, προκειμένου να ανταποκριθούν οι υποψήφιοι οδηγοί στις υψηλές απαιτήσεις των σημερινών κανόνων οδήγησης και οδικής συμπεριφοράς.                Τα  πρακτικά  μαθήματα  του  αυτοκινήτου  γίνονται  […]