Σχολή Euro Drive

Σχολή  Οδηγών  

 ” EURO DRIVE ”  

Μάντσος Νικόλαος

Τηλ. 23210 58620 Κιν. 6977259711

Ρωμανού 12   Τ.Κ. 62122  

Σέρρες