Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ)

Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ)

Είναι το γνωστό Point  System  ή Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών  (ΣΕΣΟ).

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική συμπεριφορά των οδηγών. 

Αν κάποιος οδηγός συγκεντρώσει 25 βαθμούς ποινής του αφαιρείται η άδεια οδήγησης.

 Κάθε φορά που κάποιος κάνει μια παράβαση στο μητρώο του χρεώνονται οι αντίστοιχοι βαθμοί. Οι βαθμοί ποινής διαγράφονται σε 4 χρόνια μετά την ημερομηνία που διαπράχθηκε η κάθε παράβαση και σε 2 χρόνια όταν η παράβαση διαπραχθεί από οδηγό που οδηγούσε όχημα δημόσιας χρήσης.

Στο ΣΕΣΟ εντάσσονται οι παραβάσεις άρθρων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι οποίες έχουν αντίστοιχα κάποιους βαθμούς ποινής.

Παρακάτω θα δούμε ενδεικτικά κάποιες παραβάσεις και τους βαθμούς ποινής που αντιστοιχούν σε αυτές:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ  ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ 
Παραβίαση πινακίδας STOP 
Παραβίαση προτεραιότητας 
Αντικανονικό προσπέρασμα 
Παραβίαση συνεχόμενης γραμμής (μονή – διπλή) 
Παραβίαση κόκκινο φαναριού 
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 20 – 40  χλμ. 
Περιεκτικότητα αλκοόλ πάνω από 0,5 -0,8 gr/lt  αίματος 
Αντικανονική είσοδο σε μονόδρομο 
Μη χρήση Ζωνών ασφαλείας 
Μη χρήση κράνους 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τους νέους οδηγούς που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την απόκτηση της πρώτης άδειας οδήγησης οι βαθμοί ποινής προσαυξάνονται κατά 3 πόντους . 

Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης ο παραβάτης οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει  το  50%  των υποχρεωτικών μαθημάτων και να επανεξεταστεί θεωρητικά (γραπτά) και πρακτικά. 

Δικαίωμα επανεξέτασης έχει κάποιος μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημέρα αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.